บริษัท วีไลน์ โพรดัคท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อพีวีซี ตรา วีเอ็นที สำหรับน้ำดื่มและร้อยสายไฟ ได้รับรองมาตราฐาน มอก. และ ข้อต่อ ข้องอ ตรา ไลอ้อน